Tất cả sản phẩm

 Triple IPA Triple IPA
200,000₫

Triple IPA

200,000₫

-25%
 KHUI NẮP PILSNER - CÙNG CHỜ ĐÓN TẾT KHUI NẮP PILSNER - CÙNG CHỜ ĐÓN TẾT
1,335,000₫ 1,780,000₫
 East West Rose East West Rose
480,000₫

East West Rose

480,000₫

 Ly Cognac Ly Cognac
80,000₫

Ly Cognac

80,000₫

 Mix 3 Types Cider - Can 330ml Mix 3 Types Cider - Can 330ml
185,000₫
 Mix 3 Types Cider - Bottle 330ml Mix 3 Types Cider - Bottle 330ml
200,000₫
 Mix 4 Types Premium - Bottle 500ml Mix 4 Types Premium - Bottle 500ml
410,000₫
 Mix 4 Types East West - Can 330ml Mix 4 Types East West - Can 330ml
180,000₫
 Bia Chai 500ml - Bourbon Barrel-AGED Stout Bia Chai 500ml - Bourbon Barrel-AGED Stout
255,000₫
 Cider Chai 330ml - Berries Cider Cider Chai 330ml - Berries Cider
35,000₫
 Cider Chai 330ml - Pineapple Cider Cider Chai 330ml - Pineapple Cider
35,000₫
 Cider Chai 330ml - Apple Cider Cider Chai 330ml - Apple Cider
35,000₫
 Cider Lon 330ml - Berries Cider Cider Lon 330ml - Berries Cider
32,000₫
 Cider Lon 330ml - Pineapple Cider Cider Lon 330ml - Pineapple Cider
32,000₫
 Cider Lon 330ml - Apple Cider Cider Lon 330ml - Apple Cider
32,000₫
 Bia Chai 500ml - Independent Stout Bia Chai 500ml - Independent Stout
110,000₫
 Bia Chai 500ml - Coffee Vanilla Porter Bia Chai 500ml - Coffee Vanilla Porter
110,000₫
 Bia Chai 500ml - Modern Belgian Blonde Bia Chai 500ml - Modern Belgian Blonde
110,000₫
 Bia chai 500ml - Modern Belgian Dark Bia chai 500ml - Modern Belgian Dark
110,000₫
 Bia chai 330ml - Pacific Pilsner Bia chai 330ml - Pacific Pilsner
50,000₫
 Bia chai 330ml - Summer Hefeweizen Bia chai 330ml - Summer Hefeweizen
55,000₫
 Bia chai 330ml - Saigon Rose Bia chai 330ml - Saigon Rose
55,000₫
 Bia chai 330ml - Far East IPA Bia chai 330ml - Far East IPA
60,000₫
 Bia chai 330ml - East West Pale Ale Bia chai 330ml - East West Pale Ale
55,000₫
 Bia lon 330ml - Pacific Pilsner Bia lon 330ml - Pacific Pilsner
40,000₫
 Bia lon 330ml - Summer Hefeweizen Bia lon 330ml - Summer Hefeweizen
45,000₫
 Bia lon 330ml - Far East IPA Bia lon 330ml - Far East IPA
55,000₫
 Bia lon 330ml - East West Pale Ale Bia lon 330ml - East West Pale Ale
45,000₫