ShopBiaNgon

 Classic - Sake Vị Truyền Thống Classic - Sake Vị Truyền Thống
4,090,000₫
 Passion Fruit Cubeb - Sake Vị Chanh dây Passion Fruit Cubeb - Sake Vị Chanh dây
4,260,000₫
 Pineapple Chili CT25 - Sake CT25 vị Dứa Ớt Pineapple Chili CT25 - Sake CT25 vị Dứa Ớt
5,100,000₫

Chinh phục thử thách

Bia Cao Cấp Xem thêm

Trải nghiệm đặc biệt

Các dòng bia chính Xem thêm

Mùa hè rực rỡ

Nước táo lên men thượng hạng Xem thêm
 Mix 4 Types East West - Can 330ml Mix 4 Types East West - Can 330ml
180,000₫
 Bia chai 330ml - East West Pale Ale Bia chai 330ml - East West Pale Ale
55,000₫
 Bia chai 330ml - Far East IPA Bia chai 330ml - Far East IPA
60,000₫
 Bia chai 330ml - Pacific Pilsner Bia chai 330ml - Pacific Pilsner
50,000₫
 Bia chai 330ml - Summer Hefeweizen Bia chai 330ml - Summer Hefeweizen
55,000₫
 Bia chai 330ml - Saigon Rose Bia chai 330ml - Saigon Rose
55,000₫
 Bia lon 330ml - East West Pale Ale Bia lon 330ml - East West Pale Ale
45,000₫
 Bia lon 330ml - Far East IPA Bia lon 330ml - Far East IPA
55,000₫
 Bia lon 330ml - Pacific Pilsner Bia lon 330ml - Pacific Pilsner
40,000₫
 Mix 4 Types Premium - Bottle 500ml Mix 4 Types Premium - Bottle 500ml
410,000₫
 Bia Chai 500ml - Modern Belgian Blonde Bia Chai 500ml - Modern Belgian Blonde
110,000₫
 Bia chai 500ml - Modern Belgian Dark Bia chai 500ml - Modern Belgian Dark
110,000₫
 Bia Chai 500ml - Independent Stout Bia Chai 500ml - Independent Stout
110,000₫
 Bia Chai 500ml - Coffee Vanilla Porter Bia Chai 500ml - Coffee Vanilla Porter
110,000₫
 Bia Chai 500ml - Bourbon Barrel-AGED Stout Bia Chai 500ml - Bourbon Barrel-AGED Stout
255,000₫